Realizacje

Roboty izolacyjne metodą iniekcji

Magazyny na sól drogową

Remonty biur na terenie IBDiM

Budowa domów jednorodzinnych we Francji

Nowo wybudowany budynek Budynek w trakcie budowy

Budowa zbiornika przeciwpożarowego w IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów)

Zbiorniki przeciwpożarowe Zbiorniki w trakcie budowy